It takes both sides
to build a bridge

פתרונות

credit insurance
solutions_1

ביטוח אשראי
לטווח קצר

tcs_hr

ביטוח אשראי מספק לחברות גדולות וקטנות – מעטפת הגנה מפני סיכון של אי תשלום חוב וחדלות פירעון של לקוחותיהן – סוחרים ונותני שירות בפעילות בשוק המקומי או ייצוא של שירותים ומוצרים.

excess of loss
solutions_2

Excess
of Loss

tcs_hr

ביטוח (EOL) אשר נועד לאפשר הגנה על המאזן מפני הפסדי אשראי חריגים, לצד הפרעה מינימלית  לניהול האשראי השוטף.

מודל זה מיועד לחברות בעלות יכולות ניהול סיכונים מוכחות, המאפשרות ניהול עצמאי ובקרה שוטפת של חלק נרחב מהסיכון המסחרי.

solutions_3

פוליטיים
סיכונים

tcs_hr

מגוון סיכונים נכללים תחת הכותרת של סיכונים פוליטיים; התמיכה בלקוחותינו, בנקים, מוסדות פיננסים ותאגידים, כוללת גידור סיכונים אלה בהקשר סחר בינלאומי, כמו גם בהגנה על השקעות מפני סיכוני ממשל.  

credit insurance

ביטוח אשראי
לטווח קצר

tcs_hr

ביטוח אשראי מיועד לספק לחברות גדולות וקטנות – מעטפת הגנה מפני סיכוני אי תשלום וחדלות פירעון של לקוחותיהן, סוחרים ונותני שירות, בפעילות בשוק המקומי או ייצוא של שירותים ומוצרים.

הגנה זו מאפשרת:

 • כניסה לשווקים חדשים וצמיחה בביטחון, לצד ניהול עסקים בסביבה מוגנת ובביטחון המאפשר הרחבת עסקים עם לקוחות קיימים וחדשים..
 • ניהול איכותי של תיק אשראי הלקוחות – גידור הסיכון והתאמתו לרמת הסיכון המתאימה לארגון.

ללא הגנה זו, החלטות עסקיות מבוססות על אמון וניסיון בלבד; בהיעדר ביטוח אשראי, עסקות רבות היו נדרשות להתבצע על בסיס תשלום מראש או במזומן, או כלל לא להתקיים.

לביטוח אשראי יתרונות נוספים ובין היתר מאפשר אכיפה הקשורה למדיניות אשראי וסיכון, ופותח אפשריות לשיפור ביצועי הון חוזר ופתרונות מימון.

שוק ביטוח האשראי נשלט על ידי שלושה מבטחי אשראי גלובליים מובילים: Euler Hermes, Atradius ו Coface.

לצידם, שחקנים בולטים נוספים המתמקדים בהרחבת מגוון השירותים והפתרונות תוך יצירת כלים גמישים ומותאמים יותר ללקוח.

אין לנו מודל אחד – אנו מציעים מגוון פתרונות המתאימים לצרכי המציאות העסקית המשתנה של כל לקוח, וביניהם:

 Whole turnover מעניק כיסוי למלוא, או לכל הפחות רוב תיק הלקוחות של החברה, בהתבסס על החלטות חיתום המתקבלות על ידי חברת הבטוח. מודל זה מוצע במגוון אפשרויות, ובין היתר – תומך במבנה פעילות של חברות גלובליות. 

NEW
OPPORTUNITIES

excess of loss

Excess
of Loss

tcs_hr

ביטוח (EOL) אשר נועד לאפשר הגנה על המאזן מפני הפסדי אשראי חריגים, לצד הפרעה מינימלית  לניהול האשראי השוטף.

מודל זה מיועד לחברות בעלות יכולות ניהול סיכונים מוכחות, המאפשרות ניהול עצמאי ובקרה שוטפת של חלק נרחב מהסיכון המסחרי.

בתקופות סוערות של תנודתיות בשווקים, ייחודן של פתרונות מסוג EOL הוא כי תקרות האשראי אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח.

עבור חברות אשר אינן מעוניינות לבטח את כל תיק הלקוחות, באפשרותנו לחפש פתרונות נקודתיים  המותאמים יותר לצרכיהן : 

 • Single Buyer – ביטוח עסקה ללקוח בודד/סיכון יחיד.
 • Key Buyers Policy – ביטוח סל, של מספר מצומצם של לקוחות מרכזיים.
polical

סיכונים
פוליטיים

tcs_hr

מגוון סיכונים נכללים תחת הכותרת של סיכונים פוליטיים; התמיכה בלקוחותינו, בנקים, מוסדות פיננסים ותאגידים, כוללת גידור סיכונים אלה בהקשר סחר בינלאומי, כמו גם בהגנה על השקעות מפני סיכוני ממשל.  

הפתרונות המוצעים כוללים:

אי קבלת תשלום במועד, בגין עסקת יצוא עם קונה פרטי או ממשלתי, לרוב במדינות מתפתחות, לרבות:

Contract Frustration:

 • Non-Honoring of Guarantees, Letters of Credit, Promissory Notes, Arbitration award, Buyers’ Credit Loan Agreement and more
  • Pre-Shipment Exposures.
  • Fair/Unfair Call of Bonds.

לרוב, עסקאות אלו הינן עסקאות ארוכות טווח, במקרים מסוימים גם למעלה מ – 10 שנים.  

צור קשר

tcs_hr

  איך נוכל לעזור לך?

  שאלו אותנו, ספרו לנו מה אתם חושבים על אתר האינטרנט שלנו, אנא יידעו אותנו כיצד נוכל להעשיר ולשפר את השירותים שלנו.

  מחפש מידע נוסף ?

  לקבלת מידע נוסף על סל השירותים הרחב שלנו.
  צור קשר טלפוני ב 972.52.2623088+ או הרחב את התיבה "בקש מידע" מימין ומלא את הטופס.

  משרדים:

  משרד ראשי: TCS
  רחוב מדינת היהודים 89
  בניין E, קומה 5
  הרצליה, ישראל 4676672

  דילוג לתוכן