Faith is the bridge
between where we are
and where we want to go

שירותים

icon01
hover_1

יעוץ לניהול
אשראי לקוחות

tcs_hr

צוות TCS הינו צוות מקצועי ומנוסה בעל ניסיון משותף עשיר בניהול אשראי, הן מצד המבטח והן מצד הלקוח, ומביא ראיית שוק רחבה וייחודית העונה לאתגרים מורכבים בשווקים שונים.

icon02
hover_2

יישום, תמיכה
ותביעות

tcs_hr

עם סיום חתימת ההסכמים וכניסה לתוכנית אשראי אנו מלווים מקרוב את לקוחותינו ביישום התוכנית והפעלתה השוטפת בהתאם לבחירתה. אנו עוקבים כל העת אחר מצב הפוליסה, ומסייעים ללקוחות שלנו לעמוד בתנאים וההגבלות של המדיניות.

hover_3

הון חוזר ותזרימי
מזומנים

tcs_hr

הסיכון וההזדמנויות הם שני צדדים של אותו מטבע – ניהול לא יעיל של סיכונים מסחריים וביצועים בינוניים מגדילים את דרישות הקצאת ההון החוזר. ניהול חכם ויעיל יפחית את הסיכון, יאיץ את ביצועי תזרים המזומנים ויאפשר הסטתו לטובת גידול והרחבת העסקים.

יעוץ לניהול
אשראי לקוחות

tcs_hr

צוות TCS הינו צוות מקצועי ומנוסה בעל ניסיון משותף עשיר בניהול אשראי, הן מצד המבטח והן מצד הלקוח, ומביא ראיית שוק רחבה וייחודית העונה לאתגרים מורכבים בשווקים שונים.

בתום שלב לימוד צרכי הלקוח והתיק המועמד, יוצעו פתרונות אפשריים ושלבי הטמעה בהתאם; מידת מעורבותה של TCS ביישום תקבע על ידי הלקוח, ויכול לכלול גם בניית תהליכים ונהלים או ניהול השוטף של התיק:

 • בחינת מדיניות ונהלי אשראי קיימים.
 • תיעוד פעילות ניהול האשראי והשוואתה לסטנדרטים הנהוגים ושיטות עבודה מומלצות.
 • בחינת איכות פתרונות ביטוח האשראי הקיימים.

התהליך שלנו כולל לא רק ראיונות, אלא ניתוח מידע מפורט. שלב איסוף מידע הכולל שליפת נתונים ממערכות החברה ומערכות המבטחים; ניתוח המידע כולל חישוב מדדי איכות ויעילות, דירוג פעילויות, ניתוח  מגמות היסטוריות והתאמתן לציפיות השוק באותה תקופה.

על בסיס הניתוח לעיל הקמת יסודות בקרה, תוכנית שיפור לטווח המיידי, בינוני והארוך ושיפור ביצועים תוך בחירת שותפים, ומוצרי ביטוח נכונים.

icon02

יישום, תמיכה
ותביעות

tcs_hr

עם סיום חתימת ההסכמים וכניסה לתוכנית ביטוח אשראי, אנו מלווים  את לקוחותינו מקרוב ביישום התוכנית והפעלתה . אנו עוקבים כל העת אחר מצב הפוליסה, ומסייעים ללקוחות לעמוד בתנאים והגבלות המדיניות.

אנו מביאים ניסיון חיתום רב  ומקיימים דיונים מתמשכים עם המבטחים בנוגע להחלטות / סירובים / תביעות חלקיות, ובכך  מסייעים ללקוחותינו להגדיל את רמת הכיסוי שלהם לאורך זמן.

צוות TCS בעל ניסיון בתכנון והטמעה של מודלים לדירוג אשראי פנימי ואנו מציעים  ללקוחותינו ליווי בעיצוב ועדכון מודלים מסוג זה והתאמתם למציאות העסקית המשתנה.

הון חוזר
ותזרימי מזומנים

tcs_hr

הסיכון וההזדמנויות הם שני צדדים של אותו מטבע – ניהול לא יעיל של סיכונים מסחריים וביצועים בינוניים מגדילים את דרישות הקצאת ההון החוזר. ניהול חכם ויעיל יפחית את הסיכון, יאיץ את ביצועי תזרים המזומנים ויאפשר הסטתו לטובת גידול והרחבת העסקים.

השילוב של מתודולוגית עבודה לצד כלי הבקרה המתקדמים שלנו מאפשרים מדידה וכימות של פעילות יומיומית, איתור והצבעה על כיסי אי-היעילות של תזרים המזומנים.

אנו מתמקדים בזיהוי ומיקוד חוסר יעילות בתהליכי ניהול אשראי, רכש ספקים וניהול מלאי, אבני הדרך של ההון החוזר.

עם זיהוי אי היעילות נציע גישות אפשרויות ראליות לתיקון במסגרת תהליכי העבודה השוטפים, ונספק כלים לבקרה על אימוץ המדיניות וציות לנהלים השונים.

צור קשר

tcs_hr

  איך נוכל לעזור לך?

  שאלו אותנו, ספרו לנו מה אתם חושבים על אתר האינטרנט שלנו, אנא יידעו אותנו כיצד נוכל להעשיר ולשפר את השירותים שלנו.

  מחפש מידע נוסף ?

  לקבלת מידע נוסף על סל השירותים הרחב שלנו.
  צור קשר טלפוני ב 972.52.2623088+ או הרחב את התיבה "בקש מידע" מימין ומלא את הטופס.

  משרדים:

  משרד ראשי: TCS
  רחוב מדינת היהודים 89
  בניין E, קומה 5
  הרצליה, ישראל 4676672

  דילוג לתוכן